Swarovski Holiday Cheers French Bulldog

$105.00
SKU 720-31574
Swarovski Holiday Cheers French Bulldog.