Swarovski Crystal Society Elegance Of Africa Crane Figurine

$369.00
SKU 720-31528
Swarovski Crystal Society Elegance Of Africa Crane Figurine.