Swarovski Crystal Society Elegance Of Africa Zebra Baby Figurine

$309.00
SKU 810-23214
Swarovski Crystal Society Elegance Of Africa Zebra Baby Figurine.