Swarovski Crystal Constella Round Cut White Bracelet

$185.00
SKU 810-23676
Swarovski Crystal Constella Round Cut White Bracelet.